Śledzenie zdarzeń w Google Analytics – poradnik

Śledzenie zdarzeń w Google Analytics

Nieodzowną częścią każdej strony internetowej są przyciski, obrazki lub linki. Ponadto tworzymy różne ścieżki wewnętrzne, które nakierowują użytkowników do zakupów lub do rejestracji w serwisie.

Umieszczamy wszędzie filmiki oraz linki do profili społecznościowych. Jednakże kliknięcia we wszystko, co wymieniłem, nie są zbyt dobrze rejestrowane w Google Analytics. Możesz zobaczyć w panelu przepływ zachowań, czyli różne ścieżki nawigacji z jednej podstrony do drugiej. Wobec tego, w jaki sposób użytkownik dostał się tam?

To wszystko jest ukryte.

Jak zmierzyć, czy pomarańczowy przycisk na niebieskim tle będzie lepiej konwertował, niż niebieski przycisk na fioletowym tle?

Wybierając śledzenie zdarzeń w Google Analytics.

Co to jest śledzenie zdarzeń w Google Analytics?

W ramach usługi Google Analytics możemy śledzić różne zdarzenia na stronie internetowej.

Zdarzenie jest interakcją lub aktywnością danego użytkownika z elementem witryny internetowej, która jest śledzona w GA.

Elementami, które możemy śledzić, są:

 1. filmy wideo
 2. gadżety
 3. podcasty
 4. przyciski
 5. formularze
 6. pasek przewijania
 7. link zewnętrzny oraz wewnętrzny
 8. lightbox
 9. zawartość Ajax itd.

Poniżej przedstawiam przykłady interakcji lub działań użytkowników, które możemy śledzić w Google Analytics:

 1. Pobieranie pliku.
 2. Zawartości Ajax, JavaScript, czy nawet Flash.
 3. Dynamicznie tworzoną podstronę.
 4. Okienka pop-up, lightboxy.
 5. Otwieranie filmiku video.
 6. Przewijanie strony.
 7. Oglądanie filmiku video.
 8. Oglądanie filmiku do określonego momentu.
 9. Klikanie przycisku pauzy czy startu w filmie video.
 10. Interakcje z gadżetami.
 11. Klikanie w obrazek, link zewnętrzny lub wewnętrzny.
 12. Porzucanie pól w formularzach.
 13. Logowanie.
 14. Udostępnianie wpisów, zdjęć czy filmików.
 15. Drukowanie artykułów.
 16. Klikanie w przyciski.
 17. Ruch myszy użytkownika.

Śledzenie zdarzeń w Google Analytics – rodzaje

Każdy użytkownik oddziałuje z elementami strony internetowej poprzez mysz, klawiaturę, ramkę (iframe) lub formularz. W związku z tym śledzenie zdarzeń w Google Analytics możemy podzielić na kilka kategorii:

 • Zdarzenia przy użyciu myszki – interakcje użytkowników między stroną internetową a myszką.
 • Zdarzenia przy użyciu klawiatury – interakcje użytkowników między stroną internetową a klawiaturą.
 • Zdarzenia przy użyciu ramki – interakcje użytkowników między stroną internetową a ramką.
 • Zdarzenia przy użyciu formularza – interakcje użytkowników między stroną internetową a osadzonym na niej formularzem.

Wszystkie te zdarzenia mogą (ale nie muszą) generować odsłony różnych podstron w momencie ich wystąpienia.

Wobec tego możemy wyróżnić kolejne dwie główne kategorie zdarzeń w Google Analytics:

 1. Zdarzenia, które generują odsłony w momencie ich wystąpienia np. kliknięcie wewnętrznego linka.
 2. Zdarzenia, które nie generują żadnych odsłon, kiedy występuje np. kliknięcie w link zewnętrzny, ładowanie zawartości Ajax lub Flash, pobieranie plików, oglądanie wideo, przewijanie strony itp.

Domyślnie w Google Analytics nie można śledzić zdarzeń, które nie generują żadnych odsłon. Jednakże możesz takie wydarzenia śledzić poprzez wirtualne odsłony.

Śledzenie zdarzeń w Google Analytics – struktura zdarzeń

Zdarzenie w GA składa się z następujących elementów:

Kategoria zdarzenia

Jest to nazwa przypisana do grupy podobnych zdarzeń, które chcesz śledzić – czytanie treści czy filmy wideo itp.

Kategoria zdarzeń w Google Analytics

Akcja zdarzenia

Jest to nazwa przypisana do rodzaju zdarzenia, które chcesz śledzić dla określonego elementu strony internetowej np. odtwarzanie filmu, pauza, 0% itp.

Akcja zdarzenia w Google Analytics

Etykieta zdarzenia

To nazwa przypisana do elementu strony internetowej, który chcesz śledzić poprzez interakcję z użytkownikami. Etykietą zdarzenia może być np. tytuł filmu, tytuł strony internetowej, nazwa gadżetu, nazwa pliku do pobrania itp.

Etykieta zdarzenia w Google Analytics

Wartość zdarzenia

Jest to wartość liczbowa przypisana do zdarzenia, które chcesz śledzić. Wartością zdarzenia może być np. czas pobierania pliku, długość nagranego wideo lub wartość pieniężna.

Wartość zdarzenia w Google Analytics

Non Interaction

Służy do oznaczenia zdarzenia jako interaktywne lub nie. To pole może mieć wartość true (prawda) lub false (fałsz). Domyślną wartością jest zawsze fałsz, co oznacza, że każde zdarzenie jest traktowane odgórnie jako interaktywne i będzie miało wpływ na współczynnik odrzuceń.

Jeżeli chcesz, aby zdarzenie nieinteraktywne nie miało wpływu na wartość współczynnika odrzuceń, musisz je odpowiednio ustawić.

{'nonInteraction': true} // służy do oznaczenia zdarzenia jako nieinteraktywne
{'nonInteraction': 1} // można również użyć "1"

Uwaga! Nie ma żadnej reguły dotyczącej, jakie dane możesz umieścić w kategorii zdarzenia, akcji zdarzenia, etykiecie zdarzenia oraz wartości zdarzenia tak długo, jak przypisujesz wartość tekstową do kategorii, akcji oraz etykiety, a wartość liczbową do wartości zdarzenia.

Jak ustawić śledzenie zdarzeń w Google Analytics?

Przejdźmy w końcu do technicznych spraw i nauczmy się tego, w jaki sposób ustawić śledzenie zdarzeń w Google Analytics.

Wobec tego, aby Google Analytics zaczęło zliczać zdarzenia, musisz zaprogramować różne interakcje na swojej stronie internetowej.

Przykładowe zdarzenie:

ga('send', {
'hitType': 'event',
'eventCategory': [category],
'eventAction': [Action],
'eventLabel': [Label],
'eventValue': [Value],
'nonInteraction': true
});

Pola eventCategory, eventAction, eventLabel oraz eventValue służą do wysyłania danych do Google Analytics. Ostatni fragment kodu, czyli nonInteraction, jest obiektem pola.

W tym momencie musisz zacząć odróżniać, czym jest pole, a czym obiekt. Wobec tego odsyłam Cię do odpowiedniego artykułu o komendach Google Analytics.

Uwaga! Określenie pola kategorii zdarzenia jest obowiązkowe. Natomiast akcja, etykieta oraz wartość są opcjonalne i nie musisz ich definiować.

Przykład:

ga('send', {
'hitType': 'event',
'eventCategory': 'video',
'eventAction': 'Play',
'eventLabel': 'o-obrotach-sfer-niebieskich',
'eventValue': 100,
'nonInteraction': true
});

Można skrócić powyższy przykład, nie używając nazwy pól.

ga('send','event','video','Play','o-obrotach-sfer-niebieskich',100,{'nonInteraction': true});
});

Google Analytics będzie automatycznie zakładać, że:

 • Kategorią zdarzenia jest „video”.
 • Akcją zdarzenia jest „Play”.
 • Etykietą zdarzenia jest „o-obrotach-sfer-niebieskich”.
 • Wartość zdarzenia to 100.

Jeżeli nie podasz nazwy pól, musisz pamiętać o kolejności.

Kategoria zdarzenia → Akcja zdarzenia → Etykieta zdarzenia → Wartość zdarzenia.

Ponieważ wartości pól są gromadzone w takiej kolejności, w jakiej są dostarczane, to gdybym zmienił ich kolejność, mój kod śledzenia zdarzeń będzie działał w nieodpowiedni sposób lub – co grosza – wcale.

Co wtedy, jeżeli nie chcemy używać któregoś pola, np. etykiety?

Błędny przykład:

ga('send','event','video','Play',100);

Pominęliśmy etykietę zdarzenia. Jednakże zrobiliśmy to źle i Google Analytics odczyta teraz etykietę jako „100”. Wobec tego, jeżeli chcemy opuścić jedno pole, musimy je zostawić puste.

Poprawny przykład:

ga('send','event','video','Play','','100');

Oczywiście można pominąć wszystkie problemy z kolejnością, używając nazw pól:

Przykład:

ga('send', {
'hitType': 'event',
'eventCategory': 'videos',
'eventAction': 'Play',
'eventValue': 100
});

Preferuję używanie nazw pól, ponieważ sprawia to, że kod jest przejrzysty oraz łatwy do zrozumienia.

Zapamiętaj! Kategoria, akcja oraz etykieta zdarzenia muszą przyjmować wartość tekstową, a pole wartości zdarzenia wartość liczbową. Domyślne wartości tych pól są oznaczone jako none.

Duplikowanie zdarzeń w Google Analytics

Od razu przestrzegam przed duplikowaniem akcji zdarzeń.

Dlaczego?

Już wyjaśniam. Spójrzmy na te przykłady:

ga('send', 'event','video', 'Play','Superman-vs-Batman',10);
ga('send', 'event','video', 'Play','Kac Vegas',10);
ga('send', 'event','video', 'Play','Wsciekle-psy',10);

Jeżeli użytkownik kliknie w dwa różne filmy typu „Kac Vegas” oraz „Wściekłe psy”, to zauważ, że mają taką samą akcję Play. W tym przypadku śledzenie zdarzeń w Google Analytics zgłosi tylko jedno unikalne zdarzenie, nawet wtedy, gdy użytkownik kliknie w dwa różne filmy.

Wobec tego musisz pamiętać, żeby akcja zdarzenia była zawsze unikana.

Na przykład:

ga('send', 'event','video', 'Play-Sup-vs-Bat','Superman-vs-Batman',10);
ga('send', 'event','video', 'Play-Kac-Vegas','Kac Vegas',10);
ga('send', 'event','video', 'Play-Wsciekle-psy','Wsciekle-psy',10);

Obsługa zdarzeń myszy w Google Analytics

Najczęściej używanymi zdarzeniami są kliknięcia myszy onClick.

Zdarzenie (event) onClick jest rejestrowane wtedy, gdy klikniemy dany element na stronie internetowej np. link czy przycisk.

Przykładowo:

<button onClick='ga('send', 'event', 'video', 'Play', 'o-obrotach-cial-niebieskich', 10);'>Obejrzyj ten Film!</button>

Powyższy kod będzie śledził ilość kliknięć w film poprzez kliknięcie w przycisk.

Kolejny przykład:

<a href='https://www.domena.com/poradniki/ga-event-tracking.pdf' onClick='ga('send', 'event', 'guides', 'download-ga-event', 'ga-event-tracking.pdf', 10);'>Pobierz poradnik - śledzenie zdarzeń w Google Analytics</a>

Powyższy kod będzie zliczał ilość pobrań przewodnika – śledzenie zdarzeń w Google Analytics.

Następny przykład:

<a href='mailto:mail@domena.com - onClick='ga('send', 'event', 'Email', 'wyslij', 'mail@domena.com');'>mail@domena.com </a>

Tutaj mamy przykład kodu, który będzie śledził liczbę wysłanych e-mail na podany adres.

Oprócz zdarzenia onClick, można używać jeszcze ondblclick, onmouseover i onmouseout. Każde z tych zdarzeń JavaScript może być używane do wykonania kodu śledzenia zdarzeń w Google Analytics.

Uwaga! Należy unikać śledzenia zdarzeń wysoko powtarzalnych tj. ruch myszy, ponieważ nie można śledzić w GA więcej niż 500 zdarzeń na jedną sesję.

Śledzenie zdarzeń w Google Analytics – formularze

Najczęstszą formą obsługi takich zdarzeń jest onSubmit.

Procedura onSubmit wykonuje się wtedy, gdy prawidłowo zostanie złożony formularz.

Przykładowo:

<form name='wyslij-zapytanie' action='podziekowanie.php' onsubmit='ga('send', 'event', 'Form', 'Wyslane-zapytanie');'>

Oprócz onSubmit możemy z powodzeniem używać onBlur, onChange, onReset czy onSelect.

Jak sprawdzić poprawność kodu, który wykonuje śledzenie zdarzeń w Google Analytics?

Istnieją dwa sposoby, dzięki którym można mieć pewność, że śledzenie zdarzeń działa zgodnie z założeniami.

1. Sprawdzając raport zdarzeń w zakładce na żywo.

Zdarzenia na żywo w Analytics Google

2. Wykorzystując wtyczkę Google Analytics Debugger.

Oczywiście preferuję metodę drugą, ponieważ wtyczka pozwala na analizę szczegółowych informacji o zdarzeniach.

Ponadto Google Analytics Debugger zapewnia komunikaty o błędach w przypadku, gdy zdarzenie nie jest poprawnie skonfigurowane.

Analytics Google Debugger

Śledzenie zdarzeń w Google Analytics – podsumowanie

Odpowiednie śledzenie zdarzeń w Google Analytics pomoże Ci dostrzec, które elementy Twojej strony internetowej są lepiej odbierane przez użytkowników oraz te elementy, które są pomijane lub całkowicie ignorowane.

Usprawnienie i optymalizacja ścieżek konwersji jest kluczem do sukcesu. Dlatego też śledzenie zdarzeń w Google Analytics jest tak ważne.

Spodobał Ci się ten tekst?

Jeśli sądzisz, że moglibyśmy Tobie pomóc, odezwij się do nas. Wypełnij bardzo prosty formularz szybkiej wyceny. Gwarantujemy szybką odpowiedź.

 1. Michal

  Jedyna rzecz, która doprowadza mnie do pasji w GA to spam w odsyłających/słowach kluczowych itp.
  Samo narzędzie jest świetne. Nie mogę jednak uwierzyć, że google mega-firma nie może naprawić takiej błahostki .

  Odpowiedz
 2. prblc

  Witam, Czy można śledzić zdarzenia przełączania pomiędzy zakładkami na raz załadowanej stronie np: http://www.sonel.pl/de/smd-… Mam tutaj wybór zakładek każda odwołuje się wewnętrznie poprzez odwołanie np. #tabs-4 na końcu. Jak i czy da się ustawić śledzenie w Analytics / Tag manager bez zmiany kodu strony?

  Odpowiedz
  • MobileTry logo
   MobileTry

   Niestety bez zmiany kodu nie będzie można ustawić śledzenia tychże zakładek.

Oświadczam, że akceptuję postanowienia zawarte w polityce prywatności. *

Jakub Ozorowski

Co-founder agencji interaktywnej MobileTry z Olsztyna, świadczącej kompleksowe usługi przede wszystkim małym firmom. Specjalizacją agencji jest tworzenie stron internetowych i sklepów internetowych. Ponadto MobileTry prowadzi kampanie reklamowe w internecie oraz oferuje usługi z zakresu pozycjonowania.

Mało czytania? Nie ma problemu!

Sprawdź inne teksty powiązane z tym artykułem

Jakub Ozorowski

5 lat temu

Aktualizacja strony internetowej – kiedy najlepiej ją przeprowadzić?

W którym momencie aktualizacja strony internetowej powinna być przeprowadzona? Po czym poznać, że najwyższy czas na zmiany? Poznaj nasz poradnik.

Bartłomiej Kiljan

5 lat temu

Jak mierzyć skuteczność strony internetowej? – 5 metryk

Sprawdź, jak mierzyć skuteczność strony internetowej. Oto kilka metryk mówiących o tym, co warto zbadać w panelu Google Analytics, aby mierzyć efektywność.

Michał Ziółkowski

5 lat temu

Rozwój strony internetowej – zestaw 11 obszernych poradników

Jak powinien przebiegać właściwy rozwój strony internetowej? Co wziąc pod uwagę, planując rozwój strony internetowej? Odpowiedzi znajdziesz w tym tekście.

Jakub Ozorowski

5 lat temu

Analiza stron internetowych – do czego służy oraz ją wykonać?

Do czego służy analiza stron internetowych? Co można dzięki niej osiągnąć? Sprawdź, które rzeczy na stronie www warto poprawić, by podnieść jej poziom.

Bartłomiej Kiljan

5 lat temu

Jak korzystać z Google Analytics? – przegląd panelu

Dzięki Google Analytics można odczytać dane, jakie zostawiają użytkownicy na stronie. Sprawdź zatem, jak zainstalować i korzystać z Google Analytics.

Jakub Ozorowski

5 lat temu

Zaangażowanie użytkowników strony internetowej – jak podnieść jego poziom?

Zaangażowanie użytkowników strony internetowej jest bez wątpienia jednym z ważniejszych czynników dla właścicieli serwisów. Jak je zwiększyć? Odpowiadamy!